Over de SoN

Doelstelling van de SoN

De Sociëteit Noordwijkerhout (kortweg SON) is opgericht op 1 mei 1979.

De SON heeft een doelstelling:

Samenzijn versterkt. We waaieren steeds meer uit, we werken steeds verder weg. Een basis om weer samen dingen te delen. Dit platform voorziet in deze behoefte.
Het wekken van belangstelling en het verschaffen van inzicht waarop anderen zich maatschappelijk en/of in hun beroep ontplooien en het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden.

De SON tracht haar doelstelling te bereiken door actieve mannen met uiteenlopende beroepen en functies met elkaar in contact te brengen en als haar leden te verenigen.
Leden steunen deze doelstelling, zijn bereid zich daarvoor actief in te zetten en geven blijk van enige verbondenheid of relatie met Noordwijkerhout.

BIJEENKOMSTEN

De bijeenkomsten van de SON vinden plaats op elke 2e donderdagavond van de maand en beginnen vanaf 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst in april wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Het Bestuur

Gert-Jan van der Togt

Voorzitter

Fred van Rooyen

Secretaris

Nol den Elzen

Penningmeester

Ton Wieringa

Bestuurslid

Steven Beleman

Bestuurslid

Commissie clubzaken

Rob Kool

commissie voorzitter

Ton Wieringa

commissielid

Gert-Jan van der Togt

commissielid

Don van der Kamp

commissielid

Dirk Hogervorst

commissielid

Commissie presentaties

Piet van Duin

commissie voorzitter

Peter Duivenvoorden

commissielid

Jan Aandewiel

commissielid

Steven Bemelman

commissielid

Commissie festiviteiten

Gerard Heemskerk

commissie voorzitter

Nol den Elzen

commissielid

Cock Geerlings

commissielid

Gerard Klein

commissielid

Onze afspraken

De benoemingen van alle vacatures binnen de SON zijn steeds voor drie jaar en de deelnemers zijn maximaal één keer herkiesbaar. Op deze wijze houden wij een breed draagvlak in onze club en creëren wij voor een ieder ruimte om desgewenst zich in de sociëteit te ontplooien en tevens de mogelijkheid de frisse wind erin te houden.

INTRODUCÉS:

In bepaalde gevallen is het toegestaan een introducé mee te nemen. Dit moet vooraf bij de Secretaris afgestemd worden.

GOEDE DOELEN EN VERGOEDINGEN AAN SPREKERS:

De SON geeft geen geld aan goede doelen. Wel kunnen partijen aan SON vragen of er leden zijn die bereid zijn om kennis te delen in de zin van advies of indien een individueel lid dat wil , hand en spandiensten. Wij gaan ervan uit dat de SON voor veel sprekers een interessant genoeg podium is om een groep representatieve Noordwijkerhouters/cq. Streekgenoten te ontmoeten en een verhaal te presenteren en daarmee een nuttige avond te hebben.

Het Bestuur en de Commissies wensen en zetten zich daarvoor in, dat alle leden van de SON zich bij onze Sociëteit thuis voelen en er een mooie en waardevolle tijd beleven.