Sociëteit Noordwijkerhout

Home Archief paginatitel 2020 Algemene Ledenvergadering

2020 Algemene Ledenvergadering

Beste SoN leden,

In ons bericht van 8 j.l. mei heeft het SoN Bestuur akkoord gevraagd om de Algemene ledenvergadering dit jaar digitaal te houden en tevens gevraagd of u voor 31 mei eventuele agendapunten kenbaar wilde maken voor de ALV.

Op deze vraag zijn geen bezwaren binnengekomen en ook zijn er geen agendapunten ontvangen.

Het bestuur is op 3 juni samen geweest (op 1,5m) en heeft de ALV voorbereid. In deze mail zullen we aan de hand van de agenda die als bijlage 1 is meegestuurd de diverse agandapunten toelichten of verwijzen naar de betreffende bijlagen, eveneens nu meegestuurd, en die betrekking hebben op een bepaald agenda punt.

Vriendelijke groet,

Fred van Rooyen

Secretaris SoN